[PICS] 08/07/10 4minute với I My Me Mine trên sân khấu Mnet M! Countdown (6 ảnh)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nguồn : newsen
V4Minute ( re-upload )

Advertisements

3 thoughts on “[PICS] 08/07/10 4minute với I My Me Mine trên sân khấu Mnet M! Countdown (6 ảnh)

    • mún thì lên allkpop íh… có trên utub đầy… mà MCD có chiếu lại ở VN, kênh YAN tv và chiếu các bản MCD chậm hơn bên Hàn hơn 3 tháng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s