[PICS] 31/07/10 Fanmeeting tại Tokyo Dome City (Phần 2 – 16 ảnh)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nguồn : asian-hana
V4Minute ( re-upload )

Phần 1 : [PICS] 31/07/10 4minute trình diễn tại Tokyo Dome City (23 ảnh)

One thought on “[PICS] 31/07/10 Fanmeeting tại Tokyo Dome City (Phần 2 – 16 ảnh)

  1. uiz, mấy gái xinh tươi, khỏe khoắn wa’ ❤
    mỗi nàng 1 kiểu make-up, đúng style độc đáo của 4M 😛 (mí mắt KwonSso =)), angelic JiJi có mấy ngôi sao “< ghen tỵ wa ih ~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s