[Thông tin] 05/09/10 Màu sắc chính thức của fanclub 4minute không còn là Pearl Purple

Màu sắc chính thức của fanclub 4minute không còn là Pearl Purple

Từng có thông báo cho biết màu sắc chính thức của fanclub 4minute là màu tía ngọc trai ( Pearl Purple ). Nhưng mới đây, do bị trùng với màu của fanclub SES, các fan SES đã có buổi thảo luận với CUBE. Lo ngại những vấn đề có thể phát sinh nếu sử dụng 2 màu giống nhau trong phát sóng, CUBE đã quyết định thay bằng 1 màu khác.

Màu mới này được dự định sẽ thể hiện nét đặc trưng riêng của 4minute, là “duy nhất” chứ không phải “tuyệt nhất”.

Thông báo về màu mới sẽ sớm được đưa ra trước Gyeongju Hanryu Dream Festival ( 12 tháng chín ).

Nguồn : 4-minute.com
Dịch : V4Minute

Advertisements

2 thoughts on “[Thông tin] 05/09/10 Màu sắc chính thức của fanclub 4minute không còn là Pearl Purple

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s