[Tin tức] 20/04/11 Các thành viên 4minute vẫn sử dụng phương tiện công cộng để tới trường

2cq07li - Upanh.com

             

Nguồn: allkpop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s